ชุมชนคลองจวน

Share Button

ชุมชนคลองจวน ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 35 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองจวน มีประชากรชายจำนวน 317 คน และประชากรหญิงจำนวน 311 คน รวมเป็น 628 คน

ชุมชนคลองจวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนคลองจวน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองจวน

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 35

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 317 คน

ประชากรหญิง: 311 คน

ประชากรรวม: 628 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button