ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข

Share Button

ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 103 (อุดมสุข 16) ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข มีประชากรชายจำนวน 310 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 650 คน

ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงแรมอุดมสุข

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 103 (อุดมสุข 16)

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 310 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 650 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button