ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช

Share Button

ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 7/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช มีประชากรชายจำนวน 165 คน และประชากรหญิงจำนวน 203 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 7/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 165 คน

ประชากรหญิง: 203 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button