ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร

Share Button

ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 8/11 หมู่ 12 ถนน รามอินทรา แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร มีประชากรชายจำนวน 321 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 631 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 8/11 หมู่ 12

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 321 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 631 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button