ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน

Share

ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ ถนน ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ

ถนน: ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share