ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Share Button

ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 103/1 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ มีประชากรชายจำนวน 242 คน และประชากรหญิงจำนวน 293 คน รวมเป็น 535 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 103/1

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 242 คน

ประชากรหญิง: 293 คน

ประชากรรวม: 535 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button