ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ

Share Button

ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ข้าง ร.ร. มิตรพลพณิชยการ ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 186 คน รวมเป็น 325 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ข้าง ร.ร. มิตรพลพณิชยการ

ถนน: เจริญรัถ

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 186 คน

ประชากรรวม: 325 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button