ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

Share Button

ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 62 ถนน สุขุมวิท 62 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 62

ถนน: สุขุมวิท 62

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button