ชุมชนข้างสะพานคลองตัน

Share Button

ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เชิงสะพานคลองตัน ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างสะพานคลองตัน มีประชากรชายจำนวน 74 คน และประชากรหญิงจำนวน 90 คน รวมเป็น 164 คน

ชุมชนข้างสะพานคลองตัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 40 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 19 หลัง ชุมชนข้างสะพานคลองตัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างสะพานคลองตัน

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: เชิงสะพานคลองตัน

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 74 คน

ประชากรหญิง: 90 คน

ประชากรรวม: 164 คน

จำนวนครัวเรือน: 40 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 19 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button