ชุมชนข้างวัดหลักสาม

Share Button

ชุมชนข้างวัดหลักสาม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ข้างวัดหลักสาม ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนข้างวัดหลักสาม มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 268 คน

ชุมชนข้างวัดหลักสาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนข้างวัดหลักสาม มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างวัดหลักสาม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ข้างวัดหลักสาม

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 268 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button