ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม

Share Button

ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 11 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 363 คน

ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 141 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 11

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 363 คน

จำนวนครัวเรือน: 141 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button