ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์

Share Button

ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพระราม 6 ถนน พิบูลย์สงคราม แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 225 คน

ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพระราม 6

ถนน: พิบูลย์สงคราม

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 225 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button