ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย

Share Button

ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 570 คน

ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างธนาคารกสิกรไทย

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 570 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button