ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1

Share Button

ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1 ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 1 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1 มีประชากรชายจำนวน 157 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 328 คน

ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างซอยพัฒนาการ 1

เขต: ยานนาวา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 1

ถนน: สาธุประดิษฐ์

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 157 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 328 คน

จำนวนครัวเรือน: 182 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button