ชุมชนกุศลสามัคคี

Share Button

ชุมชนกุศลสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดกุศลสามัคคี ถนน เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกุศลสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 275 คน รวมเป็น 460 คน

ชุมชนกุศลสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนกุศลสามัคคี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกุศลสามัคคี

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดกุศลสามัคคี

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 275 คน

ประชากรรวม: 460 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button