ชุมชนการค้าหนองแขม

Share Button

ชุมชนการค้าหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนการค้าหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 375 คน และประชากรหญิงจำนวน 456 คน รวมเป็น 831 คน

ชุมชนการค้าหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 340 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนการค้าหนองแขม มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนการค้าหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 375 คน

ประชากรหญิง: 456 คน

ประชากรรวม: 831 คน

จำนวนครัวเรือน: 340 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button