ชุมชนกาญจนา

Share Button

ชุมชนกาญจนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนกาญจนา มีประชากรชายจำนวน 152 คน และประชากรหญิงจำนวน 164 คน รวมเป็น 316 คน

ชุมชนกาญจนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนกาญจนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกาญจนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 152 คน

ประชากรหญิง: 164 คน

ประชากรรวม: 316 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button