ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

Share Button

ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ มีประชากรชายจำนวน 98 คน และประชากรหญิงจำนวน 95 คน รวมเป็น 193 คน

ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

เขต: สาทร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

ถนน: นางลิ้นจี่

แขวง: ทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 98 คน

ประชากรหญิง: 95 คน

ประชากรรวม: 193 คน

จำนวนครัวเรือน: 107 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button