ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

Share

ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีประชากรชายจำนวน 101 คน และประชากรหญิงจำนวน 87 คน รวมเป็น 188 คน

ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 101 คน

ประชากรหญิง: 87 คน

ประชากรรวม: 188 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share