ชุมชนกองขยะหนองแขม

Share Button

ชุมชนกองขยะหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนกองขยะหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 313 คน และประชากรหญิงจำนวน 337 คน รวมเป็น 650 คน

ชุมชนกองขยะหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนกองขยะหนองแขม มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองขยะหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 313 คน

ประชากรหญิง: 337 คน

ประชากรรวม: 650 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button