ชุมชนกระทุ่มเสือปลา

Share Button

ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวัดกรุทุ่มเสือปลา หมู่3 ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกระทุ่มเสือปลา มีประชากรชายจำนวน 946 คน และประชากรหญิงจำนวน 774 คน รวมเป็น 1,720 คน

ชุมชนกระทุ่มเสือปลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 425 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 348 หลัง ชุมชนกระทุ่มเสือปลา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกระทุ่มเสือปลา

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวัดกรุทุ่มเสือปลา หมู่3

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 946 คน

ประชากรหญิง: 774 คน

ประชากรรวม: 1,720 คน

จำนวนครัวเรือน: 425 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 348 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button