ชุมชนกรมภูธเรศร์

Share Button

ชุมชนกรมภูธเรศร์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกกรมภูธเรศร์ ถนน แปลงนาม แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกรมภูธเรศร์ มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 369 คน รวมเป็น 664 คน

ชุมชนกรมภูธเรศร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 270 หลัง ชุมชนกรมภูธเรศร์ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรมภูธเรศร์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกกรมภูธเรศร์

ถนน: แปลงนาม

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 369 คน

ประชากรรวม: 664 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 270 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button